Voor de verwijzer


U kunt uw patiënt verwijzen via zorgdomein(huisartsen), intern digital of extern middels fax of per post. Naar aanleiding van deze verwijzing ontvangt uw patiënt bericht van Nocepta, wordt een vragenlijst ingevuld en een eerste consult gepland. Tijdens dit gesprek bepalen we welke zorg er nodig is en schakelen we indien van toepassing de juiste specialisten in. Dit betekent dat uw patiënt vaak al bij uw eerste bezoek een diagnose krijgt. Bovendien kunnen we in veel gevallen direct met de behandeling starten. Gemakkelijk, snel en effectief.

 

Werkwijze Nocepta

Om onze beloftes waar te maken hanteren wij de volgende werkwijze: nadat wij een verwijzing ontvangen sturen wij de patiënt een vragenlijst en nadat deze geretourneerd is een afspraak voor een eerste consult.

Bij meerdere pijnklachten

Wij behandelen nooit meerdere pijnklachten tegelijk. De patiënt maakt zelf een keuze welke klacht als eerste behandeld dient te worden. Voor verdere pijnklachten start hij/zij een nieuw traject op, nadat de eerste pijnklachten uitbehandeld zijn.

Eerste consult

De pijnspecialist verricht een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Indien de anamnese, het lichamelijk onderzoek en het al eerder verrichte onderzoek niet voldoende zijn, verricht de pijnspecialist aanvullende diagnostiek, vraagt extra gegevens op of schakelt een andere specialist in. 

Hierna informeren wij de patiënt zoveel mogelijk over onze bevindingen:

  • Oorzaak van de pijn
  • Soort pijn
  • Eventueel andere factoren die de pijnklachten beïnvloeden (naar aanleiding van de door de patiënt ingevulde vragenlijsten)

Meestal wordt hierna in overleg met de patiënt direct een behandelplan besproken en afspraken hierover gemaakt. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om tijdens het eerste consult de eerste behandeling al te verrichten.

Waarom vragenlijsten over pijn?

Het invullen van de vragenlijsten is een onderdeel van de diagnostiek en heel erg belangrijk voor de voorbereiding van het eerste consult bij Nocepta. Het geeft ons inzicht op de verschillende aspecten van de betreffende pijnklachten. Met behulp van de vragenlijsten zien wij o.a. of er andere factoren zijn die de pijnbelevenis van de patiënt negatief beïnvloeden. Dit resulteert in sommige gevallen in adviezen voor een doorverwijzing naar een andere (mede)behandelaar. Denk bijvoorbeeld aan een vastgestelde depressie, bewegingsangst of catastroferen. Hiervoor zijn speciale pijnprogramma’s ontwikkeld, zoals:

  • Cognitief-gedragsmatige behandelingen
  • Revalidatiebehandelingen
  • Behandeling van depressie  
  • Psychologische begeleiding

De resultaten van de pijnvraaglijsten worden natuurlijk eerst met de patiënt besproken en deze bepaalt zelf of hij/zij onze adviezen op wil volgen.

Naar aanleiding van de resultaten uit de vragenlijsten, het lichamelijk onderzoek en het eventueel aanvullende röntgenonderzoek bepalen wij welke behandeling(en) noodzakelijk zijn. Soms is het niet mogelijk een duidelijke oorzaak voor de pijnklachten te vinden. In deze gevallen wordt samen met de patiënt besproken hoe wij zijn/haar levenskwaliteit toch gaan verbeteren.

Wetenschappelijk onderzoek

Wij weten nog steeds niet alles over pijn. Daarom kan het zijn dat wij de patiënt vragen om aan een wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Dit is natuurlijk aan strenge regel- en wetgeving gebonden en vereist schriftelijke toestemming van de patiënt. Uiteraard lichten wij deze eerst in over het onderzoek, de mogelijke risico’s, de duur van het onderzoek en de eventuele vergoeding voor de door patiënt gemaakte kosten. De patiënt is absoluut niet verplicht om aan onderzoeken mee te doen. Bovendien kan hij/zij altijd en zonder opgaaf van redenen de deelname stopzetten. Dit heeft geen invloed op de behandelingen bij Nocepta.

Onderwijs

Bij Nocepta geven we regelmatig lessen aan arts-assistenten. Deze assistenten worden in sommige gevallen ingezet bij het oplossen van de pijnklachten van een patiënt. Wij vragen uiteraard eerst om toestemming. De betreffende pijnspecialist beoordeelt het onderzoek van de assistent en in overleg met de patiënt ook de verdere diagnostiek en het behandelplan bespreken.

Multidisciplinair overleg pijn (MDO pijn)

Pijn kent verschillende aspecten en wordt dan ook door verschillende specialisten behandeld. Daarom heeft Nocepta een team samengesteld waarin verschillende specialisten zitten die ook regelmatig bij elkaar komen. Indien nodig (en indien de patiënt dit wenst) wordt de patiënt in dit team besproken en over de resultaten hiervan geïnformeerd door de pijnspecialist. Daarbij is het mogelijk dat de patiënt wordt opgeroepen door een van de leden van het MDO pijnteam.