Ganglion stellatum blokkade

Wat is een ganglion stellatum blokkade?

Een ganglion is een zenuwknoop waarin een heleboel zenuwbanen tezamen komen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied van het lichaam. Eén zo'n ganglion wordt het ganglion stellatum genoemd en is belangrijk voor de behandelingen van sommige vormen van pijn bijvoorbeeld in de nek, de schouder, de kaak en de arm en bij de behandeling van "hot flushes" alsook pijn bij het regionaal pijnsyndroom van de arm en bij sommige stoornissen in de doorbloeding van de arm. Door blokkades van dit ganglion kan men pijn en opvliegers verminderen.

Het ganglion stellatum ligt in de hals laag naast de zevende nekwervel en kan met een naald makkelijk bereikt worden. Bij een proefblokkade van het ganglion Stellatum wordt via een naaldje een kleine hoeveelheid lokale verdoving gegeven waardoor het ganglion verdoofd wordt. Bij een blokkade van het ganglion stellatum wordt via een naald een elektrisch stroompje bij dit ganglion gegeven zodat dit ganglion verwarmd wordt. Alleen de dunne zenuwtjes in dit ganglion worden onderbroken waardoor dit ganglion geen pijnsignalen meer door kan geven. Omdat de dikke zenuwtjes van het ganglion niet worden geblokkeerd blijft de rest van de functie van het ganglion stellatum normaal.

Vooraanzicht-borstkas.png

Figuur 1. Vooraanzicht van de borstkast bij de nek met de rode slagaders (1) naar de armen en de halswervelkolom (2)

Belangrijk 

Neem contact op met Nocepta indien dit voor U van toepassing is:

  • U gebruikt bloedverdunners
  • U bent (mogelijk) zwanger.
  • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen
  • U heeft een pacemaker of ICD.
  • U heeft geen pijn meer.
  • U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts

Voorbereiding

  • U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
  • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt
  • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
  • Draag makkelijk zittende kleding.

Hoe gebeurt de blokkade van het ganglion stellatum blokkade? 

De behandeling gebeurt op het de pijnbehandelkamer van Nocepta. U wordt door de verpleegkundige naar de wachtruimte en vervolgens naar de behandelruimte gebracht, waarin u een behandeltafel, een röntgenapparaat, televisiemonitors en ECHO-apparatuur ziet opgesteld.

U wordt op uw rug op de behandeltafel gelegd. De hartfrequentie en uw zuurstofgehalte in het bloed worden tijdens de behandeling gecontroleerd. De juiste plaats van de blokkade wordt bepaald met het röntgenapparaat of ECHO-apparatuur.

Deze plaats wordt gemarkeerd met een viltstift op de huid. Vervolgens wordt de omgeving van deze plaats ontsmet met een koude, doorzichtige vloeistof. De huid wordt plaatselijk verdoofd waarna de pijnspecialist onder röntgendoorlichting (via de televisiemonitor) of ECHO-apparatuur de naald op de juiste plaats brengt.

Ook wordt er wat contrastvloeistof en lokale verdoving ingespoten om de positie van de naald goed te zien. Indien u een proefblokkade krijgt wordt een hoeveelheid verdovingsvloeistof rondom de knoop gespoten waardoor deze geleidelijk verdooft.

Indien een definitieve blokkade met u is afgesproken, wordt hierna door dezelfde naald kleine elektrische stroompjes bij het ganglion gegeven. U voelt hierbij een prikkelend gevoel, soms tot in de arm.

Als U dit voelt moet U dit tegen de behandelend pijnspecialist zeggen en niet wachten tot dit gevoel pijnlijk wordt. De pijnspecialist zal U vragen waar U de tintelingen voelt.

U mag de plaats niet aanwijzen met uw vinger. De pijnspecialist kan op een apparaat aflezen hoe groot de afstand van de naald tot het ganglion is.

Staat de naald op de goede plaats dan wordt er een radiofrequente (RF) stroom bij het ganglion gegeven om dit te blokkeren. Tegenwoordig wordt er in plaats van radiofrequente (RF) stroom ook een gepulseerde radiofrequente (PRF) stroom gegeven.

Het verschil is dat er in plaats van één radiofrequente stroom nu een onderbroken reeks (gepulseerd) van elektrische stroompjes wordt geven die ook nog eens minder warmte bij de zenuwwortel veroorzaken. Hierdoor wordt de zenuwwortel niet onderbroken maar vindt er meer een beïnvloeding van de zenuwwortel plaats waardoor er minder pijn ontstaat.

Na de proef- of definitieve behandeling gaat u terug naar de wachtruimte en na een half uur mag u naar huis. Omdat u een lokale verdovings heeft gehad, mag u die dag verder niet aan het verkeer deelnemen. Na deze behandeling van 10-25 minuten krijgt u bij Nocepta een afspraak na zes tot acht weken met uw eigen pijnspecialist die het effect van de behandeling zal controleren en eventueel het verdere behandelbeleid met u zal bespreken.

Hebben ganglion stellatum blokkades bijwerkingen?

Direct na de behandeling kunt u aan de behandelde zijde met één oog wat wazig zien. Tevens kan het gebeuren dat u een hese stem krijgt. Deze verschijnselen zijn onschuldig en kunnen in enkele dagen vanzelf verdwijnen.

In uiterst zeldzame gevallen kan de naald door het longvlies heen gaan en er een klaplong optreden. Deze moet direct in het ziekenhuis behandeld worden. Wanneer kan ik pijnvermindering verwachten?

Na een proefblokkade van het ganglion is er op de dag van behandeling direct resultaat Indien dit resultaat positief is, volgt op korte termijn een definitieve behandeling. Indien het resultaat negatief is, volgt een controleafspraak op de poli voor het bespreken van andere mogelijkheden.

Na een definitieve ganglion stellatum blokkade kan er napijn optreden, die enkele weken duurt en vanzelf verdwijnt. Vandaar dat het beste resultaat van de behandeling pas gezien wordt 6 tot 8 weken na de behandeling. Bij eventuele pijnklachten kunt u een pijnstiller nemen, bv. Paracetamol. Er wordt een controleafspraak gemaakt na deze periode met uw eigen pijnspecialist.

Heeft u vragen? Stel ze via de onderstaande opties

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.