Zenuwwortelblokkade

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een zenuwbehandeling. De anesthesioloog voert de behandeling uit. Hier kunt u lezen wat een zenuwbehandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor u van toepassing is:

 • U gebruikt bloedverdunners.
 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen.
 • U heeft een pacemaker of ICD.
 • U heeft geen pijn meer.
 • U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts.

Voorbereiding

 • U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
 • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.
 • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
 • Draag makkelijk zittende kleding.

Wat is een zenuwwortelbehandeling?

De wervelkolom is opgebouwd uit wervels (zie figuur bij nummer 1) waartussen de zogenaamde tussenwervelschijven (zie figuur bij nummer 2) zitten, waardoor de wervels onderling kunnen bewegen. Iedere wervel heeft twee paar gewrichtjes (facetgewrichten) met de bovenliggende wervel (zie figuur bij nummer 3) en twee gewrichtjes met de onderliggende wervel (zie figuur bij nummer 4). Tussen twee wervels komt er een zenuwwortel uit (zie figuur bij nummer 5). Deze zenuwwortels kunnen de oorzaak zijn van de pijn zoals bij beschadiging door een hernia in de rug. Deze zenuwwortel is belangrijk voor de pijnsignalen.

zenuwwortelblokkade

Figuur 1. Lendenwervels schuin van achteren gezien met een stuk van het bekken (zie tekst).

Een zenuwbehandeling is een onderbreking van de pijngeleiding in de zenuw die de pijn veroorzaakt. Er zijn verschillende zenuwbehandelingen:

Proefbehandeling:

Dit is een verdoving die enkele uren werkzaam is. Deze gebruikt de anesthesioloog om vast te stellen welke zenuw(en) verantwoordelijk zijn voor de pijn. Het kan nodig zijn om bij meerdere zenuwen een proefbehandeling uit te voeren.

Langdurige behandeling:

De zenuw wordt met dit elektrisch stroompje behandeld. Hierdoor vermindert na verloop van tijd de pijngeleiding. De functies, zoals gevoel en spierkracht, blijven werken. Het kan voorkomen dat de anesthesioloog tegelijk met de plaatselijke verdoving een ontstekingsremmend medicijn inspuit. Dit medicijn zorgt ervoor dat de zenuw ter plaatse tot rust komt. Doordat de zwelling vermindert ontstaat er meer ruimte voor de zenuw.

Behandeling

De behandeling vindt plaats in de behandelkamer van Nocepta. U mag op uw buik op de behandeltafel gaan liggen. Wordt u in de nek behandeld? Dan krijgt u het verzoek op uw rug te gaan liggen. Met behulp van doorlichting met röntgenstralen bepaalt de anesthesioloog de juiste plaats. Daar wordt de huid ontsmet en plaatselijk verdoofd. Dit geeft soms een licht branderig gevoel. Dat verdwijnt na korte tijd. Met behulp van röntgendoorlichting plaatst de anesthesioloog een naald dichtbij een zenuw. Hierbij kunt u een lichte schok of een uitstralende pijn ervaren.

Proefbehandeling

Staat de naald op de juiste plaats bij de proefblokkade? Dan spuit de anesthesioloog een verdovingsvloeistof rondom de zenuw in. Deze blokkeert de pijngeleiding tijdelijk.

Langdurige behandeling

Wanneer de naald geplaatst is vindt er een extra controle plaats met een klein elektrisch stroompje. Dat kan een tijdelijke tinteling veroorzaken. Het kan zijn dat de anesthesioloog naast een plaatselijk verdovend middel ook een ontstekingsremmend medicijn in spuit.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar de afdeling Dagverpleging. De anesthesioloog spreekt met u de tijd af wanneer u naar huis mag.

Behandelingsduur

De behandeling duurt twintig tot dertig minuten. De totale opname duurt meestal twee uur.

Resultaat

Ongeveer zes tot acht weken na de behandeling kan de pijnspecialist het resultaat beoordelen. U krijgt een afspraak voor controle bij Nocepta.

Bijwerkingen

 • Ernstige complicaties komen zelden voor.
 • Er kan na de injectie tijdelijk krachtverlies of een doof gevoel optreden. Dat verdwijnt na enkele uren.
 • Na de definitieve behandeling kan er een branderig/pijnlijk gevoel in het behandelde gebied ontstaan. Soms neemt (tijdelijk) de pijn zelfs toe. Voor beide geldt dat de pijn vanzelf weer over gaat, maar kan twee tot zes weken duren. Tegen deze pijn mag u pijnstillers, bijvoorbeeld paracetamol, innemen.
 • Na het inspuiten van medicatie hebben veel patiënten de eerste dagen een rood gezicht en last van opvliegers. Bij vrouwen kan de menstruatie ontregeld raken.
 • Bij diabetici kunnen de bloedsuikerspiegels een aantal dagen verhoogd zijn. Extra controle van de bloedsuikers is daarom aan te raden.
 • De behandeling heeft niet bij iedereen het bedoelde effect, ondanks een positieve proefbehandeling.

Heeft u vragen? Stel ze via de onderstaande opties

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.