RF denervatie dorsale rami SI gewricht

Op de pijnpoli is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door middel van een behandeling van een zogenaamde denervatie van het SI-gewricht met de Simplicity III probe. Hier willen wij u graag informeren over deze behandeling.

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor u van toepassing is:

 • U gebruikt bloedverdunners.
 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen.
 • U heeft een pacemaker of ICD.
 • U heeft geen pijn meer.
 • U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts.

Voorbereiding

 • U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
 • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt
 • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
 • Draag makkelijk zittende kleding.

Indicatie

Onder aan uw rug zitten links en rechts de sacro-iliacaal gewrichten. Deze sacro-iliacaal gewrichten zitten tussen de darmbeenderen (zie figuur 1 bij nummer 2) en het heiligbeen (zie figuur 1 bij nummer 1). Dit sacro-iliacaal gewricht kan de oorzaak van de pijn zijn bijvoorbeeld door artrose. Met een naald kan men in dit sacro-iliacaal gewricht (zie figuur 1 bij 3) komen om er medicijnen in te spuiten. Ook zijn er kleine zenuwtjes die belangrijk zijn voor de pijnsignalen van dit sacro-iliacaal gewricht. Door een behandeling kunnen deze zenuwtjes geblokkeerd worden zodat dit sacro-iliacaal gewricht geen pijn meer geeft.

de sacro-iliacaal gewrichten

Figuur 1. Het bekken van achteren gezien (zie tekst).

Om de van hier uitgaande pijnklachten goed te bestrijden worden de volgende behandelingen bij u uitgevoerd: een behandeling van de vijfde lumbale (lenden) zenuwwortel (met behulp van gepulseerde radiofrequente stroom) aan dezelfde kant als de SI-denervatie en een denervatie (met behulp van radiofrequente stroom) van het SI-gewricht met behulp van de Simplicity III probe.

De SI-gewrichten bevinden zich aan weerszijden van het heiligbeen en vormen het gewricht tussen dit been en het bekken.

Behandeling

De behandeling vindt plaats op de pijnbehandelkamer van Nocepta. Via een dun slangetje in de neus krijgt u eventueel zuurstof toegediend. Tijdens de procedure ligt u op uw buik.

De behandeling bestaat uit twee onderdelen: eerst wordt een blokkade van de pijngeleiding via de vijfde lumbale (lenden) zenuwwortel uitgevoerd, vervolgens een blokkade van de overige innervatie van het SI-gewricht met behulp van de Simplicity III probe.

Onder röntgendoorlichting wordt gezocht naar de plaats waar de vijfde lumbale zenuwwortel zich bevindt. De huid wordt ontsmet en verdoofd. Door het verdoofde gebied wordt een naaldje geplaatst. Zodra de juiste plaats bereikt is wordt de pijngeleiding met behulp van een stroompje (gepulseerde radiofrequente stroom) onderbroken.

Onder röntgendoorlichting wordt gezocht naar de juiste plaats voor het uitvoeren van het tweede deel van de behandeling, waarna de huid en het traject waar de behandeling plaatsvindt worden verdoofd.

De Simplicity III probe wordt geplaatst in het verdoofde traject, waarna met behulp van radiofrequente stroom de behandeling wordt uitgevoerd en de pijngeleiding wordt onderbroken.

Na de behandeling

Na de behandeling op de behandelkamer wordt u naar de verkoever teruggebracht. Als alles in orde is mag u naar huis. U krijgt een controleafspraak bij Nocepta. Veel patiënten ervaren na de behandeling enige napijn. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen, zoals Paracetamol (volgens bijsluiter) of uw eigen pijnstillende medicatie. De napijn kan enkele weken aanhouden, maar is vrijwel altijd van tijdelijke aard.

Na de behandeling mag u zelf niet actief deelnemen aan het verkeer. We raden u aan om voor de behandeling al voor vervoer naar huis te zorgen.

Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is meestal pas na enkele weken goed te beoordelen. Het is echter mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op uw pijnklachten merkt.

Complicaties

Uw anesthesioloog zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een geringe kans op complicaties. Bij elke ingreep is er een beperkt risico op het ontstaan van een infectie, zo ook bij een SI-denervatie. Wanneer u koorts krijgt na de behandeling, neemt u dan contact op met Nocepta.

 • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt, dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook wat napijn.
 • Spierpijn: op de plaats waar geprikt is.
 • Doof gevoel: dit kan enkele uren duren en komt door de verdoving.
 • Tijdelijke krachtsvermindering in de benen: dit kan enkele uren duren en komt door de verdoving.
 • Toename van pijnklachten: zeer zelden ontstaan er door de behandeling meer pijnklachten.

Heeft u vragen? Stel ze via de onderstaande opties

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.