Ramus communicans blokkade

Bij Nocepta is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door middel van een behandeling van de ramus communicans. Hier willen wij u graag informeren over deze behandeling.

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor U van toepassing is:

 • U gebruikt bloedverdunners.
 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen.
 • U heeft een pacemaker of ICD.
 • U heeft geen pijn meer.
 • U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts.

Voorbereiding

 • U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
 • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt
 • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
 • Draag makkelijk zittende kleding.

Indicatie

 • Chronische lage rugklachten, afkomstig uit de tussenwervelschijf of discus.
 • Behandeling van pijnklachten door een ingezakte wervel.

De ramus communicans behandeling is een behandeling waarbij met een speciale naald een zenuwtakje wordt behandeld. De ramus communicans is de verbindingstak die loopt aan de zijkant van een wervellichaam en die een deel van de pijn afkomstig van de tussenwervelschijf doorgeeft naar het ruggenmerg. Door middel van deze behandeling wordt de pijngeleiding vanuit de tussenwervelschijf aan de voorzijde van de wervelkolom beïnvloed waardoor in veel gevallen een pijnvermindering optreedt. Soms is het nodig dit zenuwtakje op meerdere wervelniveaus te behandelen.

Behandeling

De behandeling vindt plaats op de pijnbehandelkamer van Nocepta. Tijdens de procedure ligt u op uw buik. Onder röntgendoorlichting wordt gezocht naar de juiste plaats voor het uitvoeren van de behandeling. De huid wordt ontsmet waarna deze, afhankelijk van uw klachten, op één of meerdere plaatsen wordt verdoofd. Door ieder verdoofd gebied wordt vervolgens een naaldje geplaatst. Zodra de juiste plaats bereikt lijkt te zijn (controle met röntgendoorlichting) wordt een teststroompje door de naaldpunt gezonden, waarbij u aangeeft wat u voelt. Op deze manier kunt u de pijnspecialist helpen om de juiste plaats nogmaals te controleren. Vervolgens wordt een lokaal verdovingsmiddel ingespoten, gevolgd door een behandeling met radiofrequente stroom (bij een test procedure wordt in eerste instantie alleen het lokale verdovingsmiddel ingespoten, waarop u in de uren na de inspuiting een pijnvermindering zou moeten ervaren).

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u weer naar de verkoever gebracht. Veel patiënten ervaren na de behandeling enige napijn. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen, zoals Paracetamol (volgens bijsluiter) of uw eigen pijnstillende medicatie. De napijn kan enkele dagen aanhouden, maar is vrijwel altijd van tijdelijke aard. Na de behandeling mag u zelf niet actief deelnemen aan het verkeer. We raden u aan om voor de behandeling al voor vervoer naar huis te zorgen. Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is meestal pas na enkele maanden goed te beoordelen. Het is echter mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op uw pijnklachten merkt.

Complicaties

Uw pijnspecialist zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een geringe kans op complicaties.

 • Bij elke ingreep is er een beperkt risico op het ontstaan van een infectie, zo ook bij een radiofrequente blokkade van de ramus communicans.
 • Wanneer u koorts krijgt na de behandeling, neemt u dan contact op met de behandelende arts of diens waarnemer.
 • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvat is geraakt, dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook wat napijn; ook kan de bloeduitstorting ontstaan in de rugspieren zelf.
 • Toename van pijnklachten: soms ontstaan er door de behandeling meer pijnklachten.
 • Napijn: zie tekst bij hoofdstuk "na de behandeling".

Heeft u vragen? Stel ze via de onderstaande opties

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.