Lumbale sympathicus blokkade

In overleg met u is een afspraak gemaakt bij de pijnspecialist voor een Sympathicus Blokkade. De pijnspecialist kan deze blokkade toepassen bij:

 • Pijn van de wervelkolom en/of een been.
 • Complex regionaal pijnsyndroom van een been.
 • Stoornissen in de doorbloeding van een been.
 • Zenuwpijnen

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor U van toepassing is:

 • U gebruikt bloedverdunners.
 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen.
 • U heeft een pacemaker of ICD.
 • U heeft geen pijn meer.
 • U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts.

Voorbereiding

 • U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
 • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt
 • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
 • Draag makkelijk zittende kleding.

Wat is een Sympàthicus Blokkade?

Aan de voorzijde van de lendenwervels (zie figuur 1 bij 5) ligt een zenuwbaan (de sympathische grensstreng of lumbale sympathicus) die deel uitmaakt van een zenuwstelsel dat we zelf niet onder controle hebben. Dit aparte zenuwstelsel regelt o.a. hoeveel bloed er door de bloedvaten gaat. Deze lumbale sympathicus is ook belangrijk voor de pijn. Door blokkades van de lumbale sympathicus kan men de pijn verminderen en soms de doorbloeding van de benen verbeteren. De lumbale zenuwbanen liggen naast de lendenwervels en kunnen met een naald makkelijk bereikt worden. Bij een definitieve blokkade wordt met een naald alcohol of phenol rond lumbale zenuwbanen gebracht om deze te blokkeren.

Lumbale sympathicus.png

Figuur 1. Dwarsdoorsnede van het lichaam ter hoogte van de lendenwervels. U kijkt van achteren tegen de rug aan en in het midden ziet U een wervel (3). De grote lichaamsslagader (1) en grote lichaamsader (2) liggen aan de voorkant van deze wervel.  De nieren (4) liggen aan de zijkant van de wervel.

De behandeling

De behandeling vindt plaats in een pijnbehandelkamer van Nocepta. U ligt op uw buik. De pijnspecialist geeft u een plaatselijke verdoving in de huid. Daarna brengt hij de naald(en) in de rug in. Om de juiste plaats te bepalen spuit de pijnspecialist röntgencontrastvloeistof in. Daarna wordt de plaats van de naald zichtbaar op een beeldscherm. Zit de naald op de juiste plaats? Dan kan de pijnspecialist een proefbehandeling uitvoeren of een definitieve behandeling.

Proefbehandeling

Soms vindt er eerst een proefbehandeling plaats. Het doel van een proefbehandeling is om na te gaan of definitieve behandeling zinvol is. Bij de proefbehandeling spuit de pijnspecialist een kortwerkend verdovend middel in. Na een uur beoordeelt de pijnspecialist het resultaat van de behandeling. Het effect hiervan houdt enkele uren aan. Is de pijn gedurende deze uren verdwenen of verminderd? Dan kan een definitieve behandeling plaats vinden. Hiervoor moet u dan nog een afspraak maken.

Definitieve behandeling

Nadat de anesthesioloog de naalden in positie heeft gebracht en de röntgencontrastvloeistof heeft ingespoten controleert hij de positie ook nog met een stroompje. Dit kan een wat zwaar gevoel veroorzaken. Bevindt de punt van de naald zich in de juiste positie? Dan volgt verdere verdoving en wordt de blokkade uitgevoerd met warmte.. Definitief wil bij deze behandeling zeggen voor langere tijd. Het kan in de toekomst nodig zijn de behandeling te herhalen. De behandeling duurt ongeveer een half uur. De opname duurt meestal twee uur.

Na de behandeling 

Na de behandeling gaat u terug naar de verkoever. De pijnspecialist spreekt met u de tijd af wanneer u naar huis mag. Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt toegediend mag u niet zelf actief aan het verkeer deelnemen.

Resultaat 

Het resultaat van de proefbehandeling is vrijwel direct bekend. Bij de definitieve behandeling beoordeelt de pijnspecialist het resultaat pas na enkele weken. U kunt al eerder een gunstig effect op de pijn voelen. Soms is een aanvullende behandeling nodig.

Complicaties

 • Na de behandeling kan het been en/of de voet tijdelijk zwellen. Dit komt doordat er meer bloed naar het been gaat dan voor de behandeling.
 • U kunt zenuwpijn of een doof gevoel in de lies en het bovenbeen krijgen. Dit is tijdelijk en verdwijnt in de loop van enkele weken meestal vanzelf.
 • U kunt napijn krijgen van de injectie. Deze pijn kan enige tijd aanhouden.
 • U kunt eventueel een pijnstiller innemen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.