Intercostale blokkade

In overleg met u is een afspraak gemaakt bij de pijnspecialist voor een intercostale blokkade. Hieronder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Wat is een intercostale blokkade.

Het woord 'intercostaal' is de medische term die verwijst naar het gebied tussen twee ribben. 'Blokkade' geeft aan dat de pijn als het ware 'geblokkeerd' wordt. De tussenribzenuw wordt dan geblokkeerd, zodat het pijnsignaal voor langere tijd niet meer kan worden doorgegeven.

Er bestaan verschillende soorten intercostale blokkades:

Proefblokkade

Soms is het niet duidelijk welke zenuw de pijn veroorzaakt. Bij een proefblokkade wordt de pijngeleiding van een zenuw een aantal uren onderbroken door middel van een kortwerkend verdovend medicijn. Deze blokkade is dus maar tijdelijk. Een proefblokkade wordt gedaan om te testen welke zenuw(en) de pijn veroorzaken. Soms is het nodig een paar proefblokkades te doen om de juiste plaats te bepalen. U krijgt hiervoor verschillende afspraken

Definitieve blokkade

Bij een definitieve blokkade wordt een verdovingsvloeistof en een ontstekingsremmer met langdurig effect (corticosteroïden) ingespoten. De ontstekingsremmers verminderen de zwelling van de zenuw. De zenuw krijgt wat meer ruimte en geeft daardoor minder pijnklachten. De werking van de ontstekingsremmers beginnen 7 tot 10 dagen na de toediening, het optimale effect is 4 tot 6 weken nadien bereikt. De ontstekingsremmers werken meestal 3-6 maanden, soms ook korter of langer.

PRF-behandeling

PRF staat voor Pulsed Radio Frequente stroom. Met korte stroomstootjes wordt bij de zenuw een elektrisch veld aangelegd. Hierdoor wordt de zenuw beïnvloed en kunnen de pijnprikkels minder goed worden doorgeven, de pijn zal afnemen. Omdat de zenuw verder niet wordt beschadigd, houdt de zenuw wel zijn normale functie. Een PRF-behandeling heeft als doel de pijngeleiding voor langere tijd uit te schakelen.

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor u van toepassing is:

 • U gebruikt bloedverdunners
 • U bent mogelijk zwanger
 • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen
 • U heeft een pacemaker of ICD
 • U heeft geen pijn meer
 • U bent de dag van de behandeling ziek of u heeft koorts

Voorbereiding

 • U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn
 • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt
 • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt
 • Draag makkelijk zittende kleding

De behandeling

De behandeling gebeurt in de behandelkamer van Nocepta. U kunt zich melden bij de receptie en wordt u door een doktersassistente naar de behandelkamer gebracht. Afhankelijk van de pijnlocatie vindt de behandeling liggend of zittend plaats. Met behulp van röntgenstralen of met echoapparatuur brengt de arts een naald in de buurt van de zenuw, net onder de rib. Hij controleert met contrastvloeistof of een klein stroompje of de naald op de juiste plaats staat. Afhankelijk van de behandeling worden er medicijnen en/of stroomstootjes door de naald gegeven. 

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de aftercare-ruimte. U krijgt een afspraak voor controle bij Nocepta.

Behandelingsduur

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten. De totale opname duurt wisselend tussen een half uur tot hooguit 2 uur.

Resultaat

Afhankelijk van de behandeling kan de pijnspecialist het resultaat beoordelen.

 • Bij de proef behandeling bespreekt u het resultaat direct met uw pijnspecialist. Daarna wordt met u een afspraak gemaakt over eventuele verdere behandeling.
 • Bij de definitieve behandeling of de PRF kan de pijnspecialist zes tot acht weken na de behandeling het resultaat beoordelen.

Complicaties en bijwerkingen

Zoals bij iedere behandeling, bestaat er ook bij deze behandeling een kleine kans op complicaties.  Mogelijke complicaties zijn:

 • Tijdelijke gevoelsvermindering van de huid in de buurt waar behandeld is. In de loop van enkele weken keert het gevoel vanzelf weer langzaam terug.
 • Een bloeding.
 • Een infectie. Krijgt u koorts, neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.
 • Als er met ontstekingsremmers (corticosteroïden) zijn ingespoten kunt u de eerste dagen na de behandeling tijdelijk de volgende bijwerkingen hebben. Een rood of warm gezicht, opvliegers, ontregelde menstruatie, spierkrampen en verhoogde bloedsuikerspiegel. We raden patiënten met diabetes aan de eerste dagen na de behandeling regelmatig de bloedsuikerspiegel te controleren. De anticonceptiepil kan gedurende één cyclus minder betrouwbaar zijn.
 • Er bestaat een zeer geringe kans dat er longvlies wordt geraakt en er een klaplong wordt veroorzaakt. Deze kan tot 24 uur aansluitend aan de behandeling optreden. Bij onverklaarbare benauwdheidsklachten en pijn tussen de schouderbladen dient u direct contact op te nemen met Nocepta tijdens kantooruren of de dichtstbijzijnde spoedeisende hulppost buiten kantooruren.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.