Diagnostische proefblokkade

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een diagnostische proefblokkade (zenuw) behandeling. Hieronder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Wat is een zenuwbehandeling ?

De wervelkolom is opgebouwd uit wervels (zie 1 bij figuur) waartussen de zogenaamde tussenwervelschijven zitten (zie 2 bij figuur), waardoor de wervels onderling kunnen bewegen. Iedere wervel heeft twee paar gewrichtjes (facetgewrichten) met de bovenliggende wervel (zie 4 bij figuur). Tussen twee wervels komt een zenuwwortel uit (zie 5 bij figuur). Deze zenuwwortels kunnen de oorzaak zijn van de pijn, zoals bij beschadiging door een hernia in de rug. Deze zenuwwortel is belangrijk voor de pijnsignalen.

zenuwwortelblokkade .jpg

Een zenuwbehandeling is een onderbreking van de pijngeleiding in de zenuw.

Wat is een diagnostische proefblokkade:

Om te weten te komen welke zenuwwortel belangrijk is voor het gebied waarin uw pijn zit, moet er eerst een proefblokkade van deze zenuwwortel worden gedaan. Dit gebeurt door deze zenuwwortel (zie 5 bij figuur) met een injectie te verdoven zodat deze geen pijn meer kan doorgeleiden. Dit is een verdoving die enkele uren werkzaam is. In die tijd is het belangrijk om te beoordelen of u pijnvermindering ervaart. Het kan nodig zijn om bij meerdere zenuwen een proefblokkade uit te voeren.

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor U van toepassing is:

 • U gebruikt bloedverdunners
 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen
 • U heeft een pacemaker of ICD.
 • U heeft geen pijn meer.
 • U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts

Voorbereiding

 • U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
 • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt
 • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
 • Draag makkelijk zittende kleding.

De behandeling 

De behandeling vindt plaats in de pijnbehandelkamer van Nocepta. U kunt zich melden bij Nocepta in de ontvangstruimte, vervolgens wordt u door een doktersassistente naar de betreffende ruimte gebracht. Afhankelijk waar de behandeling plaats vindt, komt u op rug of buik op de behandeltafel te liggen. De pijnspecialist geeft een plaatselijke verdoving op de plaats waar geprikt gaat worden. Onder röntgendoorlichting wordt met een naald de betreffende zenuw gezocht en de verdoving gespoten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar de aftercare. De pijnspecialist spreekt met u de tijd af wanneer u naar huis mag.

Behandelingsduur

De behandeling duurt twintig minuten. De totale opname duurt meestal een uur.

Vervolg

Afhankelijk van de uitslag van de proefblokkade zal er met u een vervolg besproken worden.

Risico’s of bijwerkingen

Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel zijn er enkele mogelijke bijwerkingen.

 • Er kan na de injectie tijdelijk krachtverlies of een doof gevoel optreden. Dat verdwijnt na enkele uren.

Heeft u vragen? Stel ze via de onderstaande opties

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.