Plexus coaliacus blokkade

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een coeliacus blokkade. Deze behandeling wordt uitgevoerd door een anesthesioloog. Hier leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Belangrijk

 • Neem contact op met Nocepta indien dit voor U van toepassing is:
 • U gebruikt bloedverdunners U bent (mogelijk) zwanger.
 • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen.
 • U heeft een pacemaker of ICD.
 • U heeft geen pijn meer.
 • U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts.

Voorbereiding

 • U mag van tevoren niet eten en drinken, u moet nuchter zijn voor deze behandeling
 • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.
 • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
 • Draag makkelijk zittende kleding.

Wat is een Plexus coeliacus blokkade?

Een plexus is een netwerk van zenuwen. Dit zenuwnetwerk wordt in medische termen "plexus coeliacus" genoemd die aan de achterzijde in de bovenbuikholte ligt, en kan met een naald makkelijk bereikt worden. Een coeliacus blokkade is een blokkade van een zenuwnetwerk in de bovenbuik rondom de grote bloedvaten. Het aanbrengen van een blokkade op die plaats, kan worden toegepast bij ernstige pijnklachten als gevolg van kanker van de bovenbuikorganen, zoals de alvleesklier, de maag en de lever. Soms kan deze behandeling ook effectief zijn bij alvleesklierontsteking (pancreatitis). Bij deze behandeling is het doel om pijn te verminderen door een zenuw te blokkeren. Zenuwen geven pijnprikkels door aan de hersenen. Door een bepaalde zenuw tijdelijk of blijvend uit te schakelen, zullen de pijnprikkels niet meer doorgegeven worden aan de hersenen, waardoor de pijn afneemt. Hiervoor wordt meestal medicinale alcohol gebruikt.

De behandeling

 • De behandeling vindt plaats op de behandelkamer van Nocepta.
 • U wordt vanaf de afdeling naar de behandelkamer gebracht, waarin een behandeltafel, een röntgenapparaat en een monitor is opgesteld.
 • U wordt op de behandeltafel op uw buik gelegd met een kussen eronder In de behandelruimte wordt u aangesloten op bewakingsapparatuur voor hartritme, bloeddrukmeting en zuurstofgehalte in het bloed.
 • Er wordt een infuus ingebracht, waardoor extra vocht gegeven kan worden.
 • De behandeling begint meestal met een ruggenprik (epidurale verdoving) of een licht slaapmiddel. Wanneer de verdoving is ingewerkt, begint de eigenlijke behandeling.
 • Onder röntgendoorlichting wordt de plaats bepaald waar de blokkade gedaan zal worden.
 • De plaats wordt gemarkeerd met een viltstift op de huid.
 • Vervolgens wordt de omgeving van deze plaats ontsmet met een koude, rode, desinfecterende vloeistof en vervolgens afgedekt met steriele doeken.
 • De huid wordt verdoofd, waarna er onder röntgendoorlichting er 1 of 2 naalden via de rug worden ingebracht.
 • Er wordt contrastvloeistof ingespoten om de positie van de 1 of 2 naalden met röntgendoorlichting te controleren.
 • Als de naalden in de juiste positie staan wordt de behandelvloeistof (medicinale alcohol) ingespoten De behandeling duurt 30 à 40 minuten.
 • De pijnspecialist geeft aan wanneer u naar huis mag of uw eigen behandelend arts.

Bijwerkingen

 • De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd, toch bestaat er een kans op optreden van complicaties.
 • U kunt tijdelijk last hebben van diarree.
 • Na de behandeling kan de bloeddruk tijdelijk dalen. Hiervoor heeft u een infuus, waardoor extra vocht gegeven kan worden.
 • U kunt de eerste weken na de behandeling, bij plotseling rechtop gaan zitten/staan, even duizelig zijn.
 • Soms kan er een stoornis in de blaasfunctie optreden, zodat een blaaskatheter noodzakelijk is. Dit komt zelden voor.
 • Een complicatie die zeer zelden voorkomt is een gedeeltelijke verlamming van de benen (dwarslaesie). De kans hierop is uitermate gering.
 • Doordat er medicinale alcohol wordt gebruikt kunt u het eerste uur na de behandeling een gevoel van dronkenschap ervaren.

Na de behandeling

Het kan voorkomen dat u na de behandeling kortdurend naar verkoever van de operatiekamers gebracht om u nog kortdurend te observeren. Daarna wordt u na de behandeling opgehaald door een verpleegkundige van de afdeling waar u bent opgenomen. De volgende dag komt de anesthesioloog of pijnconsulent bij u langs om te kijken hoe het gaat.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling is na 1 à 2 dagen pas duidelijk. Bij de meerderheid van de patiënten treedt na de behandeling een goede pijnvermindering op. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zo nodig herhaald worden. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling noodzakelijk.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente van Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.