Lower end block of zadelblok

Een lower end block is een behandeling bij pijn door kanker van het heiligbeen, de endeldarm en/of anus. De pijngeleiding wordt hierbij beïnvloed, zodat het pijnsignaal voor langere tijd niet meer kan worden doorgegeven.

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor U van toepassing is:

 • U gebruikt bloedverdunners.
 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen
 • U heeft een pacemaker of ICD.
 • U heeft geen pijn meer.
 • U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts.

Voorbereiding

 • U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
 • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.
 • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
 • Draag makkelijk zittende kleding.

De behandeling

De arts brengt een naald in de rug, ter hoogte van de onderste lendenwervel. De met hersenvocht gevulde ruimte wordt aangeprikt. Vervolgens wordt er phenol bij de onderste zenuwwortels ingespoten om deze te blokkeren. Hierdoor kunnen de pijnprikkels minder goed worden doorgeven en zal de pijn afnemen.

Wanneer kunt u pijnvermindering verwachten?

Na de behandeling kan er napijn optreden. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt weer vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.

Het effect van de behandeling is pas na één of twee dagen na de blokkade duidelijk. Het is ook mogelijk dat u al eerder minder pijn heeft. Een lower end block werkt meestal enkele maanden.

Na de behandeling

De dag na de behandeling kunt u uw activiteiten weer hervatten, tenzij de pijnspecialist anders met u heeft afgesproken.

Complicaties en bijwerkingen

Zoals bij iedere behandeling, bestaat er ook bij deze behandeling een kleine kans op complicaties. Mogelijke complicaties zijn:

 • Een bloeding.
 • Een infectie. Krijgt u koorts, neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.
 • Incontinentie voor urine en/of ontlasting.
 • Gevoelsvermindering of juist overgevoeligheid van de benen en/of het zitvlak.
 • Spierzwakte in de benen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.