Intrathecale morfine (catheter)

Onlangs heeft uw pijnarts de mogelijkheid van spinale pijnbehandeling met u besproken. De reden daarvoor is dat de huidige manier van pijnbestrijding onvoldoende resultaat heeft. Van de pijnarts of de pijnconsulent krijgt u informatie over de behandeling. Hier kunt u de belangrijkste zaken nog eens nalezen.

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor U van toepassing is:

 • U gebruikt bloedverdunners.
 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen.
 • U heeft een pacemaker of ICD.
 • U heeft geen pijn meer.
 • U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts.

Voorbereiding

 • U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
 • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt
 • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
 • Draag makkelijk zittende kleding.

Pijn bij kanker

Pijn bij kanker kan veroorzaakt worden door de ziekte zelf of door de behandeling. Pijn is een persoonlijk gevoel en wordt door ieder mens weer anders ervaren. U bent degene die iets over de ernst en de aard van de pijn kunt zeggen. Daarom is uw informatie belangrijk voor de arts en de verpleegkundige.

Spinale pijnbestrijding

Als pijnbestrijding op de gebruikelijke manier onvoldoende resultaat geeft, kan in bepaalde situaties gekozen worden voor intrathecale (spinale) pijnbestrijding. Hierbij worden continu pijnstillende medicijnen via een zeer dun slangetje (katheter) in de ruggenmergvloeistof afgegeven. Via de ruggenmergvloeistof komen de medicijnen terecht bij de zenuwen die de pijn veroorzaken.

Bij deze vorm van pijnbestrijding wordt gebruikt gemaakt van een lokaal verdovingsmiddel en morfine. De morfine kan in veel lagere doseringen gegeven worden dan per tablet of via een pijnpleister. Daardoor is er minder kans op bijwerkingen als sufheid, misselijkheid en obstipatie.

Bijwerkingen

Bijwerkingen van spinale pijnbestrijding treden vooral op tijdens de eerste dagen na het inbrengen van de katheter. Er kan sprake zijn van:

 • Hoofdpijn
 • Enige lekkage van vocht langs de katheter.
 • Jeuk komt soms voor, maar is meestal niet hevig.
 • Verminderde aandrang tot plassen.
 • Verminderde beweeglijkheid en gevoeligheid van uw benen.
 • Misselijkheid
 • Sufheid

Plaatsen van de katheter

Voor het plaatsen van de katheter en het instellen van de pijnmedicatie wordt u meestal een aantal dagen opgenomen in het ziekenhuis. De pijnspecialist plaatst de spinaal katheter. Dit gebeurt op de voorbereidingsruimte van de operatiekamer of op de behandelkamer.

Voor het plaatsen van de katheter wordt u, afhankelijk van uw conditie, gevraagd rechtop te komen zitten of op uw zij te gaan liggen. Uw onderrug wordt plaatselijk verdoofd met een injectie. De pijnarts plaatst vervolgens een dunne naald tussen twee wervels van uw rug. Via deze naald wordt de katheter ingebracht. Er kan even een licht schokje voelbaar zijn als de katheter in contact komt met een zenuwwortel. Nadat de katheter is ingebracht, wordt de naald verwijderd.

De katheter wordt daarna onderhuids vanuit uw rug naar uw zij geleid. Dit onder de huid doorvoeren van de katheter heet "tunnelen".
Dit verkleint de kans op infecties en vergemakkelijkt het verzorgen van de insteekplaats van de katheter. Na deze procedure wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Instellen van de pijnmedicatie

Op de katheter wordt een PCA-pomp aangesloten die ervoor zorgt dat 24 uur per dag een kleine hoeveelheid pijnmedicatie aan de ruggenmergvloeistof wordt afgegeven. Verder geeft de pomp u de mogelijkheid om via een handbediening uzelf extra medicatie toe te dienen. De hoeveelheden zijn begrensd, zodat u niet bang hoeft te zijn dat u teveel gebruikt. PCA betekent Patient Controlled Analgesia. Dat wil zeggen dat u zelf invloed kan uitoefenen op de hoeveelheid pijnstilling die u krijgt.

Wanneer u goed op de medicatie bent ingesteld, wordt uw ontslag voorbereid. De pijnconsulent zal voor u een mobiele pomp aanvragen en u hierover uitleg geven. Het zal u thuis in staat stellen om u gemakkelijker te verplaatsen en hebt daardoor meer bewegingsvrijheid. De thuiszorg zal zich over de zorg van deze pomp en de spinaal katheter gaan ontfermen. Wanneer u weer thuis bent zal uw pijnarts en de pijnconsulent regelmatig met u telefoneren om te vragen of de pijnbehandeling nog naar wens verloopt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.