Cervicale chordotomie


Er is met u besproken om een chordotomie uit te voeren. De behandeling wordt door een anesthesioloog uitgevoerd. Hier leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.


Belangrijk


Neem contact op met Nocepta indien dit voor U van toepassing is:


 • U gebruikt bloedverdunners

 • U bent (mogelijk) zwanger.

 • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen

 • U heeft een pacemaker of ICD.

 • U heeft geen pijn meer.

 • U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts

  Voorbereiding


 • U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.

 • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.

 • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.

 • Draag makkelijk zittende kleding. 

  Wat is een chordotomie

  Dit is een behandeling waarbij een pijngeleidende baan in het ruggenmerg onderbroken wordt. Een chordotomie vindt plaats bij pijn van een kwaadaardige aandoening en is vooral geschikt bij pijn in één lichaamshelft. De behandeling wordt toegepast als gewone pijnstillers niet helpen of teveel bijwerkingen geven.


Er is met u besproken om een chordotomie uit te voeren. De behandeling wordt door een anesthesioloog uitgevoerd. Hier leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor U van toepassing is:

 • U gebruikt bloedverdunners
 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen
 • U heeft een pacemaker of ICD.
 • U heeft geen pijn meer.
 • U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts

Voorbereiding

 • U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn. 
 • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt
 • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt. 
 • Draag makkelijk zittende kleding.

Wat is een chordotomie

Dit is een behandeling waarbij een pijngeleidende baan in het ruggenmerg onderbroken wordt. Een chordotomie vindt plaats bij pijn van een kwaadaardige aandoening en is vooral geschikt bij pijn in één lichaamshelft. De behandeling wordt toegepast als gewone pijnstillers niet helpen of teveel bijwerkingen geven.

carvicale-chordotomie.png

De behandeling gebeurt aan de tegenovergestelde kant van de pijn, net onder het oor. Dus bij pijn aan de rechterzijde wordt met een prik links behandeld.

De geleiding van pijn, warmte en koude verloopt via dezelfde baan. Daarom zal ook het warmte en koude gevoel na de behandeling aan de betreffende lichaamshelft (waar oorspronkelijk de pijn zat) verminderd aanwezig zijn.

pijn-bij-kanker.png

carvicale.png

Opname in het ziekenhuis

Voor deze behandeling wordt u voor een aantal dagen opgenomen in het ziekenhuis, als u al niet in het ziekenhuis ligt. Wanneer u opgenomen moet worden krijgt u vooraf telefonisch te horen waar u zich moet melden en hoe laat.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met de pijnpoli. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Allergie

Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of huidontsmettingsmiddelen, bijvoorbeeld jodium, waarschuw ons dan.

Nuchter zijn

Voor deze behandeling dient u nuchter te zijn. Tijdens het gesprek met de afdeling één dag voor de ingreep zal u verteld worden vanaf hoe u laat u nuchter moet zijn. De folder over nuchter zijn, is verkrijgbaar bij het bureau planning en opname of bij het Patiënten Service Bureau. Voorgeschreven medicatie mag u innemen met een slokje water.

Behandeling

Voor de behandeling wordt het huidgevoel getest met behulp van een stompe naald. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug, waarbij uw hoofd wordt vastgelegd met een pleister.

De huid rond uw oor wordt gedesinfecteerd en er worden steriele doeken geplakt voor een steriel werkgebied. De huid wordt verdoofd, wat gevoelig kan zijn.

Een naald wordt opgevoerd om de ligging van het ruggenmerg te bepalen, waar nodig wordt dit extra verdoofd. Daarna wordt een tweede naald ingebracht in het ruggenmerg. Het plaatsen van de naalden wordt door de specialist gecontroleerd met behulp van doorlichting met röntgenapparatuur.

Wanneer de naalden op de juiste plaats lijken te staan, wordt met een teststroompje getest of de naaldpunt zich op de juiste plaats bevindt. U voelt dan tintelingen met een gevoel van warmte of koude aan de pijnlijke lichaamshelft. Omdat uw medewerking hierbij nodig is, kan de behandeling niet met diepe slaap plaatsvinden. Zo nodig wordt de naaldpositie gecorrigeerd.

Wanneer de juiste plaats is bereikt, wordt de naaldpunt kortdurend en gecontroleerd verwarmd om de pijngeleiding te onderbreken (de eigenlijke chordotomie).

Hierna wordt het effect van de behandeling gecontroleerd. Ook wordt het huidgevoel opnieuw getest. Indien onvoldoende effect optreedt wordt mogelijk de naaldpunt nogmaals verwarmd. Na de behandeling is de pijn meestal direct verminderd.

carvicale-injectie.png

Na de behandeling

U wordt na de behandeling weer opgehaald door verpleegkundigen van de afdeling waar u was opgenomen. De verpleegkundige zal het effect van de behandeling controleren.

Na de behandeling komt de arts of pijnverpleegkundige bij u langs, dit kan op de dag van de behandeling zijn of de volgende morgen.

Na de ingreep blijft u meestal enkele dagen in het ziekenhuis, dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en het beloop. De behandeling duurt ongeveer 45 min.

Bedrust/mobiliseren

U heeft de dag van de ingreep bedrust, daarna mag u onder begeleiding uit bed.

Resultaat

De beoogde pijnstilling treedt vrijwel direct op. Het resultaat van de behandeling is meestal blijvend. Slechts een enkele keer is herhaling noodzakelijk. De voor de behandeling gebruikte pijnstillers moeten na de behandeling meestal worden aangepast.

Bijwerkingen 

In veel gevallen treedt na de behandeling nekpijn en/of pijn achter het oor op. Deze pijn kan enkele dagen aanhouden, meestal helpt een eenvoudige pijnstiller hiertegen

De eerste 24uur na de ingreep is enige temperatuursverhoging normaal. Dit valt meestal in de avond en/of nacht van de dag van de behandeling

Vaak is er een verminderde kracht in het been aan de kant waar de behandeling plaatsvond, vrijwel altijd is dit na enkele dagen hersteld. Blijvende verlammingen zijn uitermate zeldzaam.

Er kan soms een stoornis in de blaasfunctie optreden, waardoor een blaaskatheter noodzakelijk wordt

Het huidgevoel voor pijn, warmte en koude aan de behandelde lichaamshelft (waar oorspronkelijk de pijn zat) is verminderd. U dient hierom voorzichtig te zijn met hete en koude voorwerpen, u kunt zich branden zonder dat u het merkt. Draag ook goed schoeisel omdat u ergens in kunt trappen zonder dat u pijn voelt.

Heeft u vragen? Stel ze via de onderstaande opties

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.