Behandeling facetgewrichtjes wervelkolom

In overleg met u is een afspraak gemaakt bij de anesthesioloog voor een facetblokkade. U krijgt deze behandeling bij klachten van de nek, rugzijde van de borst of lage rug. Hieronder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Wat zijn blokkades van de facetgewrichten ?

De wervelkolom is opgebouwd uit wervels (zie figuur bij nummer 1) waartussen de zogenaamde tussenwervelschijven (zie figuur bij nummer 2) zitten, waardoor de wervels onderling kunnen bewegen. Iedere wervel heeft twee paar gewrichtjes (facetgewrichten) met de bovenliggende wervel (zie figuur bij nummer 3) en twee gewrichtjes met de onderliggende wervel (zie figuur bij nummer 4). Deze facetgewrichtjes kunnen de oorzaak van de pijn zijn, bijvoorbeeld door artrose. Tussen twee wervels komt er een zenuwwortel uit (zie figuur bij nummer 5). Vanuit deze zenuwwortel komt een klein zenuwtje (zie tekening bij nummer 6) dat naar het facetgewricht loopt. Dit zenuwtje van het facetgewricht is belangrijk voor de pijnsignalen.

Facetgewrichtjes-wervelkolom.png
Figuur 1. Lendenwervels schuin van achteren gezien met een stuk van het bekken (zie tekst).

Om te weten te komen welke facetgewrichten de oorzaak zijn van de pijn moeten er eerst proefblokkades van de zenuwtjes (zie tekening bij nummer 6) naar de facetgewrichten worden gedaan. Dit gebeurt door deze zenuwtjes met een injectie te verdoven zodat ze geen pijn meer kunnen doorgeleiden. Omdat van te voren niet precies bekend is welke facetgewrichten de oorzaak van de pijn zijn, wordt meestal aan één zijde de zenuwtjes van drie facetgewrichten verdoofd. U krijgt dus drie prikken.

Bij een definitieve facetblokkade wordt via een naald een elektrisch stroompje op het facetzenuwtje gezet zodat het verwarmd wordt en onderbroken wordt (blokkade) met als gevolg dat deze zenuwtjes van de facetgewrichten geen pijnsignalen meer door kunnen geven

Proefblokkades en definitieve blokkades van de facetgewrichten kunnen in de nek-, borst- en lendenwervelkolom toegepast worden.

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor u van toepassing is:

  • U gebruikt bloedverdunners.
  • U bent (mogelijk) zwanger.
  • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen.
  • U heeft een pacemaker of ICD.
  • U heeft geen pijn meer.
  • U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts.

Voorbereiding

  • U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
  • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt
  • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
  • Draag makkelijk zittende kleding.

Behandeling

De behandeling gebeurt op de behandelkamer van Nocepta. Hier kunt u zich melden voor de pijnbehandeling en wordt u door een verpleegkundige naar de wachtruimte gebracht.

Afhankelijk waar de facetzenuwblokkades moeten worden verricht, wordt u op uw rug of buik op de behandeltafel gelegd. De juiste plaats van de blokkade wordt bepaald met het röntgenapparaat en een ijzeren liniaal. Deze plaats wordt gemarkeerd met een viltstift op de huid. Vervolgens wordt de omgeving van deze plaats ontsmet met een koude, roze vloeistof. Dit is om een steriel veld te maken om in te kunnen werken door de pijnspecialist.

De huid wordt plaatselijk verdoofd waarna de pijnspecialist onder röntgendoorlichting (via de televisiemonitor) de naalden op de juiste plaats brengt. Bij proefblokkades worden er rond de zenuwtjes naar het facetgewrichten kleine hoeveelheden verdoving en eventueel ontstekingsremmers gespoten om de zenuwtjes tijdelijk te verdoven. Deze verdoving kan enkele uren duren, waarna u weer dezelfde pijn terugkrijgt als vóór de proefblokkade.

Hierna wordt u door de verpleegkundige wee naar de wachtruimte gebracht. Na een half uur komt uw pijnspecialist u vragen of de pijn door de proefblokkade duidelijk is verminderd. Heeft de proefblokkade niet tot pijnvermindering geleid, dan wordt voor u bij Nocepta een afspraak gemaakt met een pijnspecialist, die het verdere behandelbeleid met u zal bespreken.

Is door de proefblokkade de pijn duidelijk verminderd dan wordt er gelijk een afspraak gemaakt voor een definitieve blokkade bij Nocepta. Bij een definitieve blokkade gaat het precies hetzelfde, maar naast de lokale verdoving bij de facetzenuwtjes wordt er nu ook met naalden een klein elektrisch stroompje bij de zenuwtjes gegeven. U voelt dan een tintelend, warm, drukkend of prikkelend gevoel. Als u dit voelt moet u dit tegen de behandelend pijnspecialist zeggen. De pijnspecialist kan dan op een apparaat aflezen hoe groot de afstand van de naald tot het zenuwtje is.

Staan de naalden op de goede plaats dan wordt er een radiofrequente stroom bij de zenuwtjes gegeven om deze tot rust te brengen. De naaldpunt wordt hierbij verwarmt en op die manier worden de zenuwtakjes tot rust gebracht en vermindert na verloop van tijd de pijngeleiding. Functies als gevoel en spierkracht blijven werken. Ook bij deze behandeling kunnen er ontstekingsremmers worden gespoten. De behandeling duurt ongeveer twintig minuten. De totale opname duurt twee à drie uur.

Na de behandeling gaat u terug naar de verkoever. De pijnspecialist spreekt met u de tijd af wanneer u huis mag. Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt mag u niet zelf actief aan het verkeer deelnemen. Na deze behandeling krijgt u een controle afspraak na 8 weken bij een pijnspecialist. Dit kan op Nocepta zijn of telefonisch. Deze zal dan het effect van de behandeling controleren en eventueel het verdere beleid met u afspreken.

Bijwerkingen

Ernstige complicaties komen zeer zelden voor. Wel zijn er enkele mogelijke bijwerkingen. Als mogelijke bijwerking van de definitieve facetzenuwblokkade kan er een tijdelijk verminderd gevoel van de huid waar behandeld is, optreden.

Bij aanraking van de huid kan dit soms een vreemd gevoel geven. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen. Na de behandeling kunt u een zwaar gevoel in de armen of benen krijgen. Dit komt door de verdovingsvloeistof. Dit gevoel is na een uur of vier verdwenen. Soms verergeren de klachten. Dat neemt na een paar dagen tot weken af.

Resultaat 

Na een definitieve blokkade kan er napijn optreden die enkele weken kan duren en vanzelf weer verdwijnt. Het beste resultaat van de behandeling zien we na zes tot acht weken.

U mag bellen indien de injectieplaats rood en ontstoken is, er een nabloeding is of andere ernstige bijwerkingen. Eerder bellen voor andere zaken heeft geen zin daar het resultaat eerst afgewacht moet worden. Na 8 weken wordt er een poliklinische of telefonische controleafspraak met een pijnspecialist gemaakt bij Nocepta.

Heeft u vragen? Stel ze via de onderstaande opties

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.