PRF nervus occipitalis

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een zenuwblokkade. De anesthesioloog-pijnspecialist verricht de blokkade. In deze folder kunt u lezen wat een zenuwblokkade inhoudt en hoe deze verloopt.

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor u van toepassing is:

 • U gebruikt bloedverdunners.
 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen.
 • U heeft een pacemaker of ICD.
 • U heeft geen pijn meer.
 • U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts.

Voorbereiding

 • U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
 • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.
 • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
 • Draag makkelijk zittende kleding.

Wat zijn zenuw blokkades?

In het lichaam, en met name in de huid, zitten overal zenuwen en zenuwtjes die óf zelf de oorzaak zijn van de pijn, zoals littekenpijn óf er is een belangrijke zenuw die pijn geeft in een gebied van de huid of gewricht waarin U juist pijn heeft. De meest bekende is de grote achterhoofdszenuw. Deze verzorgt de huid aan één zijde van het achterhoofd (zie figuur 1 bij 4 en 5). Deze zenuw wordt bij een zenuw blokkade behandeld met een PRF-behandeling (zie hieronder). Op die manier kan er geen pijn meer worden doorgegeven.

Een zenuwblokkade is een onderbreking van de pijngeleiding in de zenuw die de pijn veroorzaakt. Er zijn een paar mogelijke zenuw blokkades:

Zenuw Proefblokkade

Deze gebruikt de anesthesioloog om vast te stellen welke zenuw(en) verantwoordelijk zijn voor de pijn. Het kan nodig zijn om bij meerdere zenuwen een proefblokkade uit te voeren. Dit kan gecombineerd worden met het inspuiten van steroïden om een langer en denser effect te krijgen door de zenuw tot rust te brengen en zwelling te verminderen waardoor de zenuw meer ruimte krijgt.

Zenuw Blokkade (langduriger blokkade)

Dit is een langer werkende blokkade. Deze heeft als doel de verantwoordelijke zenuw(en) voor langere tijd uit te schakelen. We doen dat door middel van een gepulseerde elektrische stroom.

Figuur 1. Achteraanzicht van de schedel(1) en van de nekwervelkolom (3).

Figuur 1. Achteraanzicht van de schedel(1) en van de nekwervelkolom (3).

Behandeling

U wordt door de verpleegkundige in de wachtruimte gebracht en vervolgens naar de behandelruimte. Daar treft u een een behandeltafel, een röntgenapparaat, echo-apparaat en televisiemonitors.

Afhankelijk van de plaats van de zenuw wordt u op uw rug, buik of zij gelegd of kunt u een stoel blijven zitten.

De juiste plaats van de zenuwblokkade wordt bepaald door uw pijnspecialist.

Dit gebeurt of onder röntgendoorlichting of met ECHO-apparatuur.

Vervolgens word de omgeving van deze plaats ontsmet met een koude, doorzichtige vloeistof.

De huid wordt plaatselijk verdoofd waarna de pijnspecialist de naald zal inbrengen.

Met elektrische stroompjes zoekt hij de zenuw op. U voelt hierbij een prikkelend gevoel.

Als u dit voelt moet u dit tegen de behandelende pijnspecialist zeggen en niet wachten tot dit gevoel pijnlijk wordt.

De pijnspecialist kan op een apparaat aflezen hoe groot de afstand van de naald tot de zenuwwortel is.

Als de naald goed zit wordt bij een zenuwblokkade naast de plaatselijke verdoving bij de zenuw te brengen er nu ook met de naald kleine elektrisch stroompje bij de zenuwwortel gegeven.

U voelt hierbij een prikkelend gevoel. Als u dit voelt moet u dit tegen de behandelende pijnspecialist zeggen en niet wachten tot dit gevoel pijnlijk wordt.

De pijnspecialist kan op een apparaat aflezen hoe groot de afstand van de naald tot de zenuw is.

Staat de naald op de goede plaats dan wordt er een gepulseerde radiofrequente (PRF) stroom gegeven. Dit is een onderbroken reeks (gepulseerd) van stroompjes die minder warmte bij de zenuw geeft. Hierdoor wordt de zenuw niet onderbroken maar vindt er meer een beïnvloeding van de zenuwgeleiding plaats waardoor er minder pijn ontstaat. Gevoel en kracht blijven gewoon intact.

Hierna wordt u weer terug gebracht naar de verkoever en zal u een controle afspraak krijgen bij uw eigen pijnspecialist na 6 tot 8 weken.

De dag van de behandeling moet het rustiger aandoen en U mag gedurende 24 uur niet aan het verkeer deelnemen.

De behandeling duurt ongeveer een kwartier. Reken op aanwezigheid in Nocepta gedurende ongeveer twee uur.

Bijwerkingen

Ernstige complicaties komen zelden voor.

 • Er kan na de blokkade, door het inspuiten van lokale verdoving, tijdelijk krachtsverlies of een doof gevoel optreden. Dat verdwijnt na enkele uren.
 • Soms kan de zenuw geraakt worden waarna de pijn langer aanhoudt. U moet dan contact met uw pijnspecialist opnemen zodat u wat extra medicijnen krijgt.
 • Na gebruik van steroïden hebben veel patiënten de eerste dagen een rood gezicht en last van opvliegers. Bij vrouwen kan de menstruatie ontregeld raken.
 • Na gebruik van steroïden kan bij diabetici de bloedsuikerspiegel een aantal dagen verhoogd zijn. Extra controle van de bloedsuikers is daarom aan te raden.
 • De behandeling heeft niet bij iedereen het bedoelde effect, ondanks een positieve zenuw proefblokkade.

Resultaat

 • Na een zenuwblokkade kan er napijn optreden die 3-4 weken kan aanhouden. Die verdwijnt daarna vanzelf. u kunt in die periode gewoon pijnstilling nemen zoals paracetamol, diclofenac, etc.
 • Het beste resultaat van de behandeling zien we na een kleine 8 weken.
 • Rond deze tijd wordt er dan een controleafspraak met uw eigen pijnspecialist gemaakt op de pijnpolikliniek of telefonisch.

Heeft u vragen? Stel ze via de onderstaande opties

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.