PRF ganglion sphenopalatinum

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een sphenopalatinum behandeling. Deze behandeling wordt door een anesthesioloog uitgevoerd. In deze folder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor u van toepassing is:

 • U gebruikt bloedverdunners.
 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen.
 • U heeft een pacemaker of ICD.
 • U heeft geen pijn meer.
 • U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts.

Voorbereiding

 • U mag van tevoren niet eten en drinken, u moet nuchter zijn voor deze behandeling.
 • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.
 • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
 • Draag makkelijk zittende kleding.

Wat is een RF sfenopalatinum?

Een ganglion is een zenuwknoop waarin een heleboel zenuwbanen tezamen komen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied van het lichaam. Het ganglion sphenopalatinum (zie figuur 1 bij 2) ligt naast de kaakholte (zie figuur 1 bij 1) aan de buitenzijde achter de neus en kan met een naald bereikt worden. Door proefblokkades van dit ganglion kan men de pijn verminderen. Voordat men een definitieve blokkade van dit ganglion uitvoert wordt eerst een proefblokkade gedaan om te kijken of uw pijn daarop vermindert. Bij een blokkade van het ganglion sphenopalatinum wordt via een naald een elektrisch stroompje bij dit ganglion gegeven zodat dit ganglion verwarmd wordt. Alleen de dunne zenuwtjes in het ganglion worden onderbroken waardoor dit ganglion geen pijnsignalen meer door kan geven. Omdat de dikke zenuwtjes van het ganglion niet worden geblokkeerd, blijft de rest van de functie van het ganglion normaal.

ganglion sphenopalatinum
Figuur 1. Zijaanzicht van de schedel. Het gebied in het vierkant rechtsonder is een uitvergroting (zie tekst).

De behandeling

Na een plaatselijke verdoving van de huid of onder lichte narcose, wordt via de wang een naald ingebracht tot bij de zenuwknoop. Om de juiste positie van de naald te kunnen bepalen, wordt gebruik gemaakt van röntgendoorlichting.
Als de naald goed geplaatst is, wordt dit nogmaals gecontroleerd met behulp van een elektrisch stroompje. Deze zijn te voelen in de neus of in het gehemelte. Wanneer de naald in de juiste positie is gebracht vindt er een verdere verdoving plaats en wordt het zenuwknoopje verwarmd, door middel van gepulseerde radiofrequente (PRF) stroom.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar de verkoever. De pijnspecialist spreekt met u de tijd af wanneer u huis mag.
Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt toegediend mag u niet actief aan het verkeer deelnemen.

Behandelingsduur

De behandeling duurt ongeveer 45-60 min. Na de behandeling moet u nog voor korte tijd naar de afdeling terug, meestal 30 minuten. U mag naar huis als u zich weer goed voelt.

Resultaat

Pas na enkele weken kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de klachten bemerkt.

U krijgt een afspraak voor een controlebezoek bij Nocepta.

Risico's en/of bijwerkingen

 • Er kan na de behandeling napijn optreden. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar is tijdelijk van aard. U kunt hiervoor een pijnstiller (bijv. Paracetamol volgens bijsluiter) innemen.
 • Er bestaat een kleine kans dat er een doof gevoel ontstaat in het gehemelte aan de behandelde kant. Dit is tijdelijk.
 • Er kan een bloeduitstorting in de wang optreden, als gevolg van de prik.
 • Een enkele keer kan een bloedneus optreden, doordat er een bloedvaatje is geraakt.

Heeft u vragen? Stel ze via de onderstaande opties

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.