Ganglion Gasseri Blokkade

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een behandeling van de drietakszenuw (nervus trigeminus). De behandeling wordt ook wel naar Dr. Sweet genoemd die hem als eerste heeft beschreven. Deze behandeling wordt verricht door een pijnspecialist. Hieronder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe die verloopt.

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor U van toepassing is:

 • U gebruikt bloedverdunners
 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen
 • U heeft een pacemaker of ICD.
 • U heeft geen pijn meer.
 • U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts

Voorbereiding

 • Voor deze behandeling moet U nuchter zijn ( niet eten en drinken 6 uur van tevoren)
 • Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt
 • Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
 • Draag makkelijk zittende kleding.

Wat is een ganglion van Gasser blokkade of Sweetprocedure?

Een ganglion is een zenuwknoop waarin een heleboel zenuwbanen tezamen komen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied van het lichaam. Eén zo'n ganglion wordt het ganglion Gasseri genoemd en is belangrijk voor de behandelingen van sommige vormen van aangezichtspijn. Door blokkades van het ganglion Gasseri kan men de pijn verminderen. Het ganglion Gasseri ligt binnenin de schedel (zie figuur 1 bij 1) naast de hersenstam en vertakt zich in drie zenuwen die de drielingzenuw wordt genoemd. Drie takken (zie figuur 1 bij 2,3 en 4) verzorgen het gevoel in het gezicht aan één kant. Bij een blokkade van een van de gedeeltes van het ganglion Gasseri wordt via een naald een elektrisch stroompje op het ganglion Gasseri gezet zodat deze verwarmt. Hierdoor kan dit ganglion geen pijnsignalen meer doorgeven. Alleen de dunne zenuwtjes in dit ganglion worden onderbroken. Omdat de dikke zenuwtjes van het ganglion niet worden geblokkeerd, blijft de rest van de functie van het ganglion normaal. Deze blokkade van dit ganglion Gasseri wordt ook wel een Sweetprocedure genoemd.

Schedel-zijaanzicht.png

Figuur 1. Zijaanzicht van de schedel. Het gebied in het vierkant rechtsonder is een uitvergroting (zie tekst).

De behandeling

Tijdens de behandeling ligt uw op de rug. U krijgt via een infuus een lichte narcose. Uw pijnspecialist brengt een speciale naald naast de mondhoek via de wang in tot bij de zenuwknoop. Met gebruik van een röntgenapparaat bepaalt de pijnspecialist de naaldpositie nauwkeurig.

Op de momenten dat het inbrengen gevoelig of pijnlijk is, krijgt u extra verdoving. Wanneer de naald is ingebracht controleert de anesthesioloog de positie met kleine teststromen. Hij vraagt u dan waar en wanneer u tintelingen voelt. Deze zijn te voelen op het voorhoofd, wang, neus of kin. Gezocht wordt naar de plaats waar normaal de pijn optreedt. Na het bereiken van de juiste plaats vindt de eigenlijke behandeling plaats. De naaldpunt wordt verwamd door een elektrisch stroompje. De temperatuur wordt gemeten en geregeld. Omdat dit deel pijnlijk is, wordt u opnieuw kort in slaap gebracht. De arts controleert het effect van de behandeling door te testen of het gevoel in het gelaat veranderd is en het effect op de pijngeleiding voldoende is. Zonodig herhaalt hij de behandeling.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar de verkoever. De pijnspecialist spreekt met u de tijd af wanneer u huis mag.

Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt toegediend mag u niet actief aan het verkeer deelnemen

Behandelingsduur

De behandeling duurt 45-60 minuten. Na de behandeling gaat u terug naar de dagverpleging waar u korte tijd verblijft in verband met de gebruikte medicatie. U mag naar huis, tenzij anders is afgesproken.

Resultaat

Het pijnstillend effect treedt meestal snel op maar soms duurt het enkele weken voordat het resultaat van de behandeling beoordeeld kan worden. U krijgt een afspraak voor een controlebezoek in de polikliniek.

Bij een goed pijnstillend resultaat kunt u enkele weken voor het controlebezoek de pijnstillers afbouwen.

Attentie!

Als u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker weet, moet u dat vóór de behandeling melden aan de pijnspecialist. Sommige onderzoeken kunnen schadelijk zijn, vooral in de eerste weken van uw zwangerschap.

Risico's en/of bijwerkingen

 • In veel gevallen treedt na de behandeling napijn op. Deze pijn kan enkele weken aanhouden, maar is vrijwel altijd van tijdelijke aard. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (Paracetamol volgens bijsluiter).
 • Er bestaat een kans dat er een doof gevoel ontstaat in het gezicht aan de behandelde kant. Dit gevoelsverlies neemt vaak de eerste dagen na de ingreep toe en is meestal tijdelijk.
 • Er kan een bloeduitstorting in de wang optreden als gevolg van de prik.
 • Ernstige complicaties komen slechts uiterst zelden voor. Wanneer u koorts ontwikkelt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw pijnspecialist.

Heeft u vragen? Stel ze via de onderstaande opties

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.