TENS

In overleg met u en uw arts is een afspraak gemaakt voor een TENS behandeling. Hieronder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Wat is TENS?

TENS is de afkorting voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie.

TENS is een behandeling waarbij u middels elektrodepleisters elektrische prikkels door de huid heen krijgt toegediend met als doel pijnverlichting. De werking van TENS berust, afhankelijk van de stroomsterkte en de stroomfrequentie, op het gegeven dat de prikkeling van bepaalde zenuwen een remmend effect heeft op de geleiding van de pijnprikkel. De elektrische prikkels stimuleren de zenuwen en zwakken pijnsignalen af. TENS werkt ook ontspannend voor de spieren en verbetert de doorbloeding van de huid waardoor de pijnklachten verminderen, maar niet helemaal verdwijnen.

De elektrodepleisters worden aangebracht op de plaats waar de pijnbehandeling nodig is. De elektrodepleisters zijn met snoertjes verbonden aan het TENS apparaat. Als u het apparaat inschakelt voelt u tintelingen in en onder de huid en eventueel een aan- en ontspannen van de spieren, afhankelijk van het programma dat voor u als het meest werkzaam wordt beschouwd. De meeste patiënten ervaren dit als een prettig gevoel.

De pijnverpleegkundige geeft u advies over hoe vaak en hoe lang u het TENS apparaat het beste kunt aanzetten en oefent samen met uzelf met het TENS apparaat zodat u deze thuis zelf in kunt stellen. Het eerste bezoek duurt 45 minuten. Als alles duidelijk is krijgt u het TENS apparaat met toebehoren mee naar huis.

Na een proefperiode van 2 weken heeft u weer een afspraak bij de pijnverpleegkundige om het resultaat van de TENS behandeling te bespreken. Bij een goed resultaat wordt de firma die het TENS apparaat heeft geleverd ingeschakeld om de financiële afwikkeling met uw zorgverzekeraar te regelen, zodat u een eigen TENS apparaat krijgt.


U ondertekent een formulier voor het lenen van het TENS apparaat. Het TENS apparaat is eigendom van de firma. De firma regelt de financiële afhandeling rechtstreeks met uw zorgverzekeraar. Zolang u het TENS apparaat leent, bent u hiervoor verantwoordelijk. Raakt u het apparaat kwijt of bezorgt u het niet terug? Dan moet u hiervoor zelf de kosten betalen.

Bijwerkingen

Ondanks dat TENS een bewezen veilige pijnbehandeling is en geen bijwerkingen heeft, wordt geadviseerd het niet tijdens de zwangerschap te gebruiken. Hetzelfde geldt als u een huidziekte of een pacemaker heeft.

Als u twijfelt of TENS door u gebruikt mag worden neemt u dan contact op met de pijnverpleegkundige van Nocepta.

Het kan voorkomen dat u overgevoelig bent of wordt voor de lijm waarmee de elektrodes op uw huid worden geplakt. In dit geval moet u met de TENS stoppen en contact opnemen met de pijnverpleegkundige van Nocepta.

Behandelduur

Bij de intake zal de pijnverpleegkundige het behandeltraject met u bespreken. Er zullen 3 behandelingen gedeclareerd worden, zijnde voor- en nawerk t.b.v. TENS-behandeling , de intake en een controle na 2 weken.

Heeft u vragen? Stel ze via de onderstaande opties

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.