Psychologische hulp bij pijn

Iedereen heeft wel eens pijn. Dit is een waarschuwingssysteem en treedt doorgaans op als reactie op weefselbeschadiging. Maar soms blijft pijn en wordt het chronisch. Pijn heeft een grote invloed op uw leven; hoe u zich voelt, hoe u zich gedraagt en hoe u uzelf ziet. Ook de interactie met uw omgeving verandert. U verliest contacten, hebt het gevoel dat niemand begrijpt waar u mee te maken heeft, of er zijn gevoelens van schaamte, teleurstelling of boosheid. Pijn heeft een grote invloed op uw leven, op lichamelijk en persoonlijk gebied. Wij willen u helpen door uw problemen serieus te nemen en met U een oplossing te zoeken.

Specialist bij chronische pijn

Bij Nocepta werken verschillende specialisten met jarenlange ervaring in het behandelen van mensen met chronische pijn. Dit team van specialisten is multidisciplinair van opzet, waarbij de hulpvraag van de patiënt centraal staat. Zowel de lichamelijke pijnklachten als het effect dat dit heeft op het dagelijks functioneren zijn belangrijke uitgangspunten in de behandeling. Kortom, met het aanbieden van een behandeling op maat wordt u in een prettige en kleinschalige omgeving zo snel, deskundig en volledig mogelijk geholpen.

Een psycholoog? Ik ben niet gek!

Nee, maar door de pijn kan het leven soms drastisch veranderen: het slaapritme kan worden verstoord, het gevoel de grip op het eigen functioneren kwijt te raken kan zorgen voor somberheid en mensen kunnen angstig raken. Wanneer pijn aanhoudt en je leven negatief beïnvloedt is het moeilijk te zien waarom het nog een zinvol doel heeft. Wij willen u de mogelijkheid bieden binnen onze praktijk deze moeilijkheden aan te pakken.

De behandeling

Behandeling van chronische pijnklachten worden bij Nocepta multidisciplinair benaderd. Allereerst is de behandeling van de pijnspecialist gericht op het wegnemen van de oorzaak van de pijn of, indien dit niet mogelijk is, het bestrijden van de pijn als symptoom. De psychologische begeleiding kan hulp bieden bij het omgaan met langdurige pijnklachten. Elke behandeling is afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeftes, en in samenwerking met de pijnspecialist. Samen met de psycholoog wordt gekeken waar u behoefte aan heeft, waar de problemen liggen en hoe deze een te pakken, met als doel dat u weer controle over uw pijn krijgt.

Daarnaast worden er bijeenkomsten voor kleine groepen georganiseerd met verschillende thema’s, zoals “omgaan met de pijn”, “slaapproblemen”, of “partner van een pijnpatient”. Hier is ruimte voor uw eigen verhaal en vragen, worden praktische handvaten aangereikt en kunt u ervaringen uitwisselen met zowel hulpverleners als mensen die kampen met soortgelijke klachten.

Heeft u vragen? Stel ze via de onderstaande opties

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.