Medicatie folder

Medicatie

 • Bij de keuze welke pijnmedicatie voor u van belang is hangt af of uw pijn door een ontsteking wordt veroorzaakt (nociceptieve pijn) of door een aandoening van zenuwweefsel (neuropathische pijn). Uw aangegeven pijnklachten, samen met het algemeen lichamelijk onderzoek en het neurologisch onderzoek, kunnen dit aantonen.
 • Sommige pijnmedicatie is heel speciaal voor een bepaalde diagnose bedoeld zoals bijvoorbeeld migraine en clusterhoofdpijn.
 • Daarnaast is de keuze van pijnmedicatie ook afhankelijk van andere factoren die de pijn negatief kunnen beïnvloeden zoals angst en depressie.
 • Meer informatie over de werking en bijwerkingen van medicijnen kunt u vinden op diverse sites op internet.

Pijn door ontstekingen

Anti-Nociceptieve pijnmedicatie

In de acute fase:

 • NSAID's
 • Paracetamol
 • COX-2-remmers

In de chronische fase:

 • Hoewel NSAID's bij chronische pijn veel gebruikt worden is wetenschappelijk niet aangetoond dat deze medicijnen de pijn verminderen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van (zwakke) morfine
 • Bij morfine wordt geadviseerd kortdurende behandeling te geven (tot 3 maanden) en middelen tegen obstipatie voor te schrijven
 • Tricyclische antidepressiva
 • Zwakke opioïden
 • Opioïden

Neuropathische pijn

Afhankelijk van wat er bij het neurologische onderzoek van de neuropathische pijn gevonden wordt, kunnen er verschillende soorten medicatie worden voorgeschreven (de merknamen worden hier niet genoemd):

 • Anti-convulsiva: pijn bij aanraken, tintelingen, veranderd gevoel, spontane schietende pijn, spontaan continue brandende pijn.
 • Anti-Arrithmica: tintelingen, veranderd gevoel, spontane schietende pijn, spontaan continue brandende pijn.
 • Tricyclische Antidepressiva: pijn bij aanraken, tintelingen, veranderd gevoel, spontane schietende pijn, spontaan continue brandende pijn.
 • Topicale anesthetica: pijn bij aanraken, veranderd gevoel.
 • Baclofen: pijn bij aanraken.
 • Opioïden: pijn bij aanraken.
 • Clonidine: pijn bij aanraken.
 • NMDA-antagonisten: pijn bij aanraken, veranderd gevoel.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór de behandeling of regel een telefonische afspraak met de pijnconsulente bij Nocepta. De pijnconsulente kan uw vragen beantwoorden of zonodig met uw behandelend pijnspecialist overleggen.