Ons team

Wij zijn een multidisciplinair team …

Nocepta is een krachtenbundeling van diverse medische specialisten, zoals anesthesiologen, neurologen, psychologen, fysiotherapeuten, orthopeden en revalidatieartsen. Door onze multidisciplinaire benadering van uw pijnklachten stellen we sneller en gerichter diagnoses en schrijven we de juiste behandelingen voor.

Arwin Setz

“Chronische pijnbehandeling is een relatief jong vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is. Er komen steeds meer mogelijkheden en we zien dat de samenwerking tussen de verschillende disciplines een belangrijke rol speelt bij de behandeling.”

LinkedIn

Arwin Setz / Anesthesioloog-pijnspecialist

info@nocepta.nl 088-7085080
Mettje Hanje

Chronische pijnbehandeling is vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is. Er valt nog veel winst te behalen voor pgn door optimaliseren pijnzorg oa op vlak van preventie, bewustwording van mogelijkheden, samenwerking van diverse disciplines en juiste patientenselectie. Chronische pijn misschien zien als ziekte van het zenuwstelsel dan als symptoom v e ziekte. Het geeft een goed gevoel om een pijnpatient gedurende het behandel traject te zien veranderen van moe, gedeprimeerd en zorgelijk naar weer een mens met toekomstperspectief.

Mettje Hanje / Anesthesioloog-pijnspecialist

info@nocepta.nl 088-7085080
Cees Robers

Tijdens de opleiding tot anesthesioloog werd mij duidelijk dat de pijnbestrijding mijn bijzondere interesse had. De pijnbestrijding was (en is) nog volop in ontwikkeling. In 1997 kwam ik in aanraking met een patiënt met enorme pijn bij kanker. Hij had geen adequate pijnstilling. Deze patiënt deed mij beseffen dat er nog veel werk te verzetten was. Inmiddels is de behandeling van pijn bij kanker uitgebreid en is er voor vele soorten van pijn bij kanker een oplossing te bedenken. Dat kan medicamenteus maar ook door middel van ingrepen (zoals coeliacusblokken, spinaal catheters ed.). Door goed overleg met de huisarts is het vaak mogelijk de pijn te verminderen. Hierdoor kwam ik ook in aanraking met de terminale zorg. Ik volgde een opleiding tot SCEN-arts en kwam in het palliatief team van het ziekenhuis. Uiteraard is onderwijs aan verpleegkundigen maar ook aan huisartsen, verpleeghuisartsen noodzakelijk om de veranderingen in de pijnbestrijding weer door te geven.

Cees Robers / anesthesioloog-pijnspecialist

info@nocepta.nl 088-7085080
Antonique Klaassen

Als pijnspecialist heb ik veel te maken met diverse andere vakgebieden zoals neurologie, oncologie, orthopedie en revalidatiegeneeskunde. Het is bij uitstek een vakgebied met een multidisciplinair karakter en vele aspecten waaruit blijkt dat chronische pijn vaak een gecompliceerd fenomeen is. Ik vind het een uitdaging om patiënten zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen om chronische pijn weer beheersbaar te maken.

Antonique Klaassen / Anesthesioloog-pijnspecialist

info@nocepta.nl 088-7085080
Angelo Richardson

Iedereen ervaart wel eens pijn. Het vervelende van pijn is dat niemand het voor je kan voelen en/of ervaren. Mijn eerste doel is om de chronische pijn patient een gevoel van begrip te geven. Dan volgt de uitdaging om samen met de patient de puzzel van zijn of haar klachten op te lossen en de juiste behabdeling in te stellen. Het geeft mij voldoening als een patient weer dingen kan doen die hij of zij voor onze ontmoeting lang niet meer kon. Daarnaast is het erg dankbaar werk om mensen in hun laaste fase van hun leven zodanig te mogen helpen dat ze zich meer op hun geliefden kunnen concentreren in plaats van op de pijn.

Angelo Richardson / Anesthesioloog-pijnspecialist

info@nocepta.nl 088-7085080
Mahir Uslu

Pijnbestrijder Nocepta.

Mahir Uslu / Anesthesioloog-pijnspecialist

info@nocepta.nl 088-7085080
Marc Simon

Pijnbestrijder Nocepta

Marc Simon / anesthesioloog-pijnspecialist

info@nocepta.nl 088-7085080
Raymond Verheijen

Pijnbestrijder Nocepta

Raymond Verheijen / Anesthesioloog-pijnspecialist

info@nocepta.nl 088 7085080
Nelson Monteiro de Oliveira

Pijnbestrijder Nocepta

Nelson Monteiro de Oliveira / Anesthesioloog-pijnspecialist

info@nocepta.nl 088 7085080
Liesbeth Gensen-Alblas

Pijnbestrijder Nocepta

Liesbeth Gensen-Alblas / Anesthesioloog-pijnspecialist

info@nocepta.nl 088-7085080